Är ni ett blivande Karriärföretag?

Samtliga företag och organisationer i Sverige har möjlighet att bli Karriärföretag. I första steget handlar det om att uppfylla grundkriterierna som rör omsättning, rekryteringsarbete och att organisationen har en personalchef. Eller att arbetsgivaren utmärkt sig särskilt i sitt employer branding-arbete under det senaste året, även om alla de övriga tre kriterierna inte är helt uppfyllda.

Steg två är urvalsprocessen där organisationen granskas av Karriärföretagens expertpanel. Bland de som passerat genom urvalsprocessen utser juryn de 100 främsta arbetsgivarna som kommer med på listan över årets Karriärföretag.

De arbetsgivare som kvalificerat sig in bland de 100 främsta har rätt att utan kostnad använda vår utmärkelse, emblemet ”Karriärföretag 2020” i sin kommunikation och erhåller:

 • Karriärföretagens certifikat med motivering
 • Karriärföretagens emblem med arbetsgivarens namn
 • Vår brand book för hur emblemet får och kan användas

Samtliga företag publiceras också på årets topplista på karriarforetagen.se. Därutöver erbjuder vi de arbetsgivare som vill möjligheten att få hjälp att marknadsföra utmärkelsen.

Såhär ser processen ut:

GRUNDKRITERIERNA

 • Minst 250 anställda och/eller en omsättning på över 250 MSEK
 • Personalchef finns i organisationen
 • Löpande rekryteringsarbete sker
 • Möjlighet för arbetsgivare som inte uppfyller alla grundkriterier att ändå gå vidare i processen ifall de utmärkt sig särskilt i sitt employer branding-arbete under året.

EXPERTPANELEN GRANSKAR

 • Karriärsidor på webben
 • Närvaro och kvalitet i sociala medier
 • Aktiviteter gentemot studenter och young professionals
 • Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar

JURYN AVGÖR

Sista steget är att vår jury sammanträder för att utse de 100 främsta arbetsgivarna* som blir kommande års Karriärföretag.

* Juryn kan utse ett fåtal extra arbetsgivare till Karriärföretag under förusättningen att flera organisationer landar på samma poäng och på så sätt kvalificerar sig in på topp 100-listan.