Logotyp Karriärföretagen 13 år

Är ni ett blivande Karriärföretag?

Samtliga arbetsgivare som uppfyller Karriärföretagens grundkriterier (se nedan) har möjlighet att bli utsedda till Karriärföretag. 

Nästa steg är urvalsprocessen där arbetsgivarna granskas av Karriärföretagens expertpanel. De 300 arbetsgivare som erhållit högst värde av panelen går vidare till sista steget där Karriärföretagens jury utser årets Karriärföretag.

Så här ser processen ut:

GRUNDKRITERIERNA

  • Minst 250 anställda och/eller en omsättning på över 250 MSEK
  • Personalchef finns i organisationen
  • Löpande rekryteringsarbete sker

Det finns en möjlighet för arbetsgivare som inte uppfyller alla grundkriterier att ändå gå vidare i processen ifall de utmärkt sig särskilt i sitt employer branding-arbete under året.

EXPERTPANELEN GRANSKAR

  • Karriärsidor på webben
  • Närvaro och kvalitet i sociala medier
  • Aktiviteter gentemot studenter och young professionals
  • Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar

JURYN AVGÖR

Sista steget är att vår jury sammanträder för att utse de främsta arbetsgivarna som blir kommande års Karriärföretag. Läs mer om juryn här.