Några ord från oss

Hälften av jobben som finns idag skulle kunna automatiseras och därmed försvinna under de kommande 20 åren. Har du hört det förr?

Att framtiden kommer att bjuda på stora förändringar, det kan vi vara ganska säkra på. Innebär det också att det inte kommer att finnas jobb? Nej, knappast. Däremot kommer vissa specifika roller och kompetenser att minska i betydelse, eller försvinna helt. I stället tillkommer nya behov. För att möta utvecklingen behöver framtidens arbetstagare snabbare kunna ställa om till andra uppgifter eller arbetssätt och vara inställda på att behöva bygga på sin kompetens under arbetslivet. Eller helt byta spår.

Den här sajten riktar sig till dig som är i början av din karriär, eller studerar för att kunna påbörja den. Jag tror att du kommer att klara det här galant. För den som är uppvuxen med att samhället och tekniken förändras i snabb takt är förändring något naturligt. Men utvecklingen ställer förstås också krav på arbetsgivarna. Du som är ung, talangfull och driven kommer att kräva utvecklingsmöjligheter och en arbetsmiljö där du trivs och har förutsättningar att nå din fulla potential. Du kommer samtidigt vara mån om att arbetet inte hindrar dig från att förverkliga annat i livet.

Employer branding innebär att en arbetsgivare försöker skapa den där arbetsplatsen som just du vill vara på. Idag kämpar företagen nämligen inte bara med sina affärsidéer, produkt- och tjänsteutveckling, eller att nå ut på marknaden. Ett företag som vill bli framgångsrikt måste också skapa en arbetsplats som attraherar de bästa, eftersom det krävs för att förverkliga de övriga målen. Och det gäller inte bara företag, utan i allt högre grad även organisationer utan vinstintresse, men med uppdraget att leverera andra viktiga värden – såsom vår gemensamma välfärd. När detta skrivs är vi mitt inne i coronapandemin, en kris som vänder upp och ner på mycket men fått oss att värdesätta vårdpersonalens insatser lite extra. Kommer det att ge avtryck när allt är över? Kommer politiker och tjänstemän på regioner och i sjukhusledningar över landet göra nya insatser för att tillräckligt många duktiga och drivna personer ska vilja arbeta inom vården i framtiden? Vi är nog många som hoppas det.

På den här sajten får du veta mer om hur arbetsmarknaden förändras, hur det är att vara ny på en arbetsplats med stora möjligheter och vad du ska tänka på när du startar ditt Linkedin-konto. Och så får du möta två av Karriärföretagens jurymedlemmar, som utsett årets karriärföretag – företag och organisationer som förstått hur viktigt deras employer brand är.

Men framför allt presenterar vi listan på årets Karriärföretag, och bjuder på presentationer av många av dessa. Klicka gärna runt och se om det är några av dessa arbetsgivare som känns lite extra intressanta för just dig. Lägg dem gärna på minnet.

Oliver Paschetto Jensin
Brand Manager Karriärföretagen