Logga Karriärföretagen 11 år

Goda karriärutsikter på svensk arbetsmarknad

2021 var ett år som liksom det föregående präglades av coronapandemin. När viruset till slut började ge med sig och vardagen kunde bli mer som vanligt igen kom nästa smäll – Rysslands invasion av Ukraina.

Vi genomgår en tid som är turbulent på ett sätt som få av oss tidigare upplevt. Näringslivet påverkas också. Företagen har vant sig vid att kunna köpa in de råvaror och komponenter de behöver i rätt mängd och precis när de behöver det. Men de senaste två åren har visat att det inte är en självklarhet. Brustna leveranskedjor, nedstängningar av hela städer eller regioner runt om i världen, råvarubrist och handelsvägar som blockeras av ryska krigsfartyg. Samtidigt ökar efterfrågan på vissa råvaror och komponenter när världen ska gå mot fossilfrihet och ny teknik utvecklas. Delar av näringslivet möter nu stora utmaningar.

Trots detta står sig den svenska arbetsmarknaden stark. Arbetslösheten ökade under pandemin, men har nu sjunkit igen. Inom flera branscher råder stor brist på kvalificerad arbetskraft. Det handlar om allt ifrån ingenjörer och IT-experter till läkare, yrkesförare och hantverkare. Kampen om de bästa talangerna och mest motiverade medarbetarna är fortsatt hård, och det är därför en självklarhet för många bolag att lägga tid, energi och resurser på att se till att medarbetarna trivs – och att fler får upp ögonen för just de möjligheter som det egna företaget kan erbjuda. Allt fler unga vill också att arbetslivet ska ge ett större mervärde än bara en försörjning. Man vill göra skillnad för världen, bli utmanad och trivas på sin arbetsplats. På Karriärföretagen möter vi dagligen dessa innovativa företag och drivna unga studenter och yrkesverksamma. Det finns ljusa utsikter för svenska företag och stora möjligheter på arbetsmarknaden! 

Den här webbplatsen riktar sig till dig som är i början av din karriär. Här får du veta mer om hur andra unga talanger tänker, hur det är att vara ny på en arbetsplats med stora möjligheter, hur arbetsmarknaden förändras och en hel del annat. Framför allt har du möjligheten att upptäcka fler än 100 attraktiva arbetsgivare, och själv komma fram till vilka av dessa som verkar extra intressanta just för dig.

Lycka till i karriären!

Oliver Paschetto Jensin
Chief Marketing Officer, Karriärföretagen