Logotyp Karriärföretagen 13 år
Inkludering

Förändringens vindar blåser i Byggsverige

Den har alltid dominerats av män. Men byggbranschen behöver en mångfald av kompetens, kunskap och perspektiv för att spegla kundernas behov. Det menar Lisa Yllequist som är chef för employer branding på Skanska.

År 2010 var 8,1 procent av de som arbetar inom byggindustrin kvinnor. År 2020 var det 10,1 procent*. Branschen är fortfarande kraftigt dominerad av män, men sakta men säkert håller detta på att ändras. Från flera håll kommer rapporter om att allt fler kvinnor söker sig till byggutbildningar och det ökande intresset för branschen är något som märks på Skanska. Till viss del är det också ett resultat av förändringar som byggkoncernen själv gjort.

– 2016 bestämde vi oss för att Skanska ska bidra till att bygga ett bättre samhälle, och att det ska synas i alla aspekter av verksamheten. Det innebar att vi även behövde bli bättre på att attrahera och rekrytera en större mångfald och då självklart även fler kvinnor, berättar Monica Westerberg, chef för kultur, mångfald och inkludering på Skanska. 

För att det skulle vara möjligt behövde Skanska arbeta med att förflytta kulturen på företaget och påverka vissa beteenden, men också förändra sin kommunikation – både inåt och utåt.

– För den som jobbar här är det viktigt att det inte finns några gap mellan det man förväntar sig och det man upplever på plats, förklarar Lisa Yllequist. 

Monica Westerberg konstaterar att ”inkludering” var ett begrepp som inte användes särskilt mycket i samhället för bara åtta-tio år sedan. Nu används det ofta i samtal om företagskultur. Hos Skanska handlar det om att alla ska känna sig trygga och fullt ut få bidra med både kompetens, olika perspektiv och idéer. Det gäller inte minst i mötet med kunderna.

– När man bygger relationer är det viktigt att kunna sätta sig in i den andra personens verksamhet och utmaningar. Rent krasst så ökar ju sannolikheten att få jobbet om man har samma referenspunkter som den man ska prata med. Därför behöver vi en bredd hos våra medarbetare, både gällande kompetens, erfarenheter, kön, ålder och bakgrund.

Den som utvecklas stannar ofta kvar länge, medan den som inte får chansen att utvecklas slutar.

Monica Westerberg

Hon konstaterar också att mångfald är ännu viktigare i en tid av snabb digitalisering och innovation.

– Det fungerar inte att vara en grupp där alla är likadana och ser saker på samma sätt. Idag går dessutom allt lite fortare och vi måste hela tiden förnya oss och skapa rätt förutsättningar för de som jobbar här att utvecklas. Den som utvecklas stannar ofta kvar länge, medan den som inte får chansen att utvecklas slutar.

Ett av Skanskas konkreta initiativ för att locka fler kvinnor är vuxenlärlingsprogrammet för trä- och anläggningsarbetare som nu genomförs för sjätte året. Programmet riktar sig till kvinnor i arbetslivet som vill byta bransch.

– Vi möter en bredd av kandidater som tidigare jobbat i vitt skilda roller, exempelvis på kontor, som socionom, lantbrukare, barchef och inom vård och omsorg. Det är väldigt blandade bakgrunder, säger Monica Westerberg.

De som går programmet får lön från första dagen. Första tiden ägnas åt teori, och efter några veckors introduktion kan deltagarna börja arbeta ute i verksamheten.  

Skanska använder flera olika metoder för att nå en jämnare balans mellan kvinnor och män i olika delar av verksamheten. 

– En del i detta är att arbeta med förebilder och olika initiativ riktade till kvinnor. En annan del handlar om att sätta mål och jobba fokuserat med frågan. Vi måste vara duktiga på att visa upp vår bredd och vilka utvecklingsmöjligheter som finns så att vi attraherar en större mångfald av personer. Det gäller också att ta så rättvisa och faktabaserade beslut som möjligt när vi rekryterar så att rätt person hamnar på rätt plats. Där använder vi bland annat verktyg för att medvetandegöra omedvetna fördomar, berättar Monica Westerberg.

Ett mål Skanska har är att ha en jämn könsfördelning hos de medarbetare som rekryteras till studentprogrammen för civil- och högskoleingenjörer, Skanska 21 och Skanska P3. Historiskt har fler män sökt och deltagit, men de senaste åren har det ändrats till en jämn fördelning mellan könen. Det både efterfrågas och uppskattas av verksamheten, då det är en möjliggörare för att bygga starkare team, säger Lisa Yllequist.

– Att fler kvinnor kommit in i företaget över tid har fått synbara positiva effekter. Vi ser bland annat fler kvinnor i ledande roller, mindre av grabbiga beteenden och fler perspektiv i mer blandade team.

Men det går alltid att göra mer, menar Monica Westerberg.

– Genom att fortsätta jobba systematiskt säkerställer vi att vi inte tappar fart i vår omställning mot en mer jämställd bransch. Det är hårt arbete som ligger till grund för den fina utmärkelse vi fått genom Karriärföretagens undersökning bland kvinnorna i nätverket och vi ser det som ännu en sporre i vårt fortsätta arbete. 

* https://byggforetagen.se/2023/10/sa-arbetar-byggbranschen-for-okad-mangfald/

2024-06-04 Text: Mats Hellström | Foto: David Lagerlöf
Dela artikeln:

Hitta din nästa arbetsplats

Ung karriär

”Det finns inga gränser för hur bra man kan bli”

Han kom till Sverige från Irak som 13-åring. Nu, 26 är gammal, är han… Läs mer

Branscher

Framtidens järnväg kräver nya kompetenser

Inget annat transportslag kan förflytta så många människor med så liten miljöpåverkan som järnvägen.… Läs mer

Läkarstudent och entreprenören Ismael Hamoudi Ung karriär

Läkarstudenten som vill minska ohälsan i skolan

Ismael Hamoudi har snart avslutat andra terminen på läkarprogrammet i Örebro. En tillräcklig utmaning… Läs mer

Freja Boholm på Exsitec Ung karriär

Trainee – smidig väg till expertrollen

Direkt in i hetluften, eller några månader med stegvis inskolning och utveckling? Ett traineeprogram… Läs mer

Mimmi Strömbäck Karriärstipendiat Karriärstipendiet

”Jag har alltid varit väldigt nyfiken” 

Mimmi Strömbäck är årets mottagare av Karriärstipendiet för studenter. Här berättar hon om sin utbildning, jobbet,… Läs mer

Ellinor Frost mottagare av Karriärstipendiet Karriärstipendiet

”Jag gillar mixen mellan medicin, teknik och fysik”

Ellinor Frost är årets mottagare av Karriärstipendiet för young professionals. Här berättar hon om sin… Läs mer

Ensam kvinnlig företagare PROFIL

”Kultur och mångfald är en del av affärsstrategin”

Efter att ha arbetat i olika affärsroller under mer än 30 år tog karriären… Läs mer

Lunds universitet PRAKTIKPLATSER

Givande med praktik även för akademiker

Allt fler studenter på universitetens teoretiska program vill att praktik ska ingå i kursplanen.… Läs mer

Vindkraft i Sverige för elektrifiering Arbetsmarknad

Tusentals nya jobb när Sverige elektrifieras

Sverige står inför en omfattande elektrifiering av samhället när de fossila energikällorna ska fasas… Läs mer

Ellen Andreasson Karriärstipendiat Karriärstipendiet

”Vi har alla byggstenar som behövs för att bygga ett bra bolag”

Ellen Andreasson är årets mottagare av Karriärstipendiet för young professionals. Här berättar hon om… Läs mer

Medarbetare Arbetsmarknad

Kompetensbrist allt viktigare fråga globalt

Både näringslivet och offentliga organisationer vill rekrytera mer. Efter en turbulent tid under coronapandemin… Läs mer

AI-student med robot Karriärstipendiet

Stipendiat i gränslandet mellan akademi och industri

Alva Markelius är årets mottagare av Karriärstipendiet för studenter. Här berättar hon om sin… Läs mer

Studentambassadör Axel för Karriärföretagen STUDENTAMBASSADÖR

Hej Axel Kasperowski, studentambassadör för Karriärföretagen!

Vad gör en studentambassadör?– Jag berättar om Karriärföretagen för studenter och nyexaminerade på min… Läs mer

Johanna Kurzwelly läkarstudent Ung karriär

Johanna vill locka fler ingenjörer till sjukvården

Det är dags att sudda ut gränserna mellan ingenjörskonsten och vården.– Det är mycket hantverk… Läs mer

Torgny Johnsson och Anna Dyhre Karriärföretagens jury

”Jag tror att arbetsgivare kommer bli allt mer rädda om de medarbetare de har”

Alla Karriärföretag väljs ut av en fyra personer stor jury med mångårig erfarenhet av… Läs mer

Alexander Riese Ung karriär

”Jag vill ställas inför så många utmaningar som möjligt”

Chans till personlig och professionell utveckling och möjlighet att vara med och påverka kreativt.… Läs mer

Tangentbord och data Kompetensutveckling

Pandemin ökar behovet av nya kompetenser

Pandemin har skyndat på automatiseringen av arbetslivet. Allt fler rutinartade uppgifter tas över av… Läs mer

Galleria med butiker i Sverige Första jobbet

Handeln viktig första bransch för unga

Många unga får sitt första jobb inom handeln, men hur går det sen? En… Läs mer

Teknik på Consat Karriärföretag

”Om man känner sig trygg vågar man”

Det är bra att ha ett teknikintresse om man ska jobba på Consat. I… Läs mer

Jan Hylén, expert på skolans digitalisering och framtid samt tidigare forskningschef på Skolverket Framtidsspaning

Skolan måste förändras för att möta arbetsmarknadens behov

I takt med att allt fler funktioner i samhället digitaliseras och automatiseras förändras också… Läs mer

Charlotte Hågård, expert på Linkedin och karriärfrågor Experten tipsar

Karriärboost med Linkedin?

Linkedin har blivit kanalen nummer ett för arbetsgivare som vill rekrytera, men också för… Läs mer

Tips i kristider

Så arbetar arbetsgivare med kreativa lösningar för att motivera medarbetarna just nu

Den pågående Coronakrisen har snabbt ändrat förutsättningarna för mångas arbetsvardag världen över. Att arbeta… Läs mer

Fanny Norkko, produktionsingenjör på Skanska Ung karriär

”Jag drivs av att se saker utvecklas”

Möjlighet till samarbete mellan olika kompetenser. Och hållbarhetsfokus. Nyblivna produktionsingenjören Fanny Norkko vet precis… Läs mer

Ladda fler artiklar