Logotyp Karriärföretagen 13 år
Ledarskap

Ledarskap i en föränderlig tid

Vem är det som leder? Svaret är att vi alla gör det, någon gång och i någon mån och kanske allt oftare i vår alltmer komplexa och föränderliga värld. På SEB har den insikten lett till att man tagit fram ett eget och omfattande ledarskapskoncept för alla chefer och ledare.

Nej, det är inte bara chefer som leder. Nästan alla hamnar i situationer där man behöver leda andra. Det kan vara i en grupp, i ett projekt, ett initiativ eller under ett möte. Och leder man inte andra så leder man åtminstone sig själv. Det här var en av utgångspunkterna när SEB för tre år sedan lanserade ett nytt ledarkoncept, som går under begreppet ”Transformative Leadership”, alltså transformativt ledarskap. Den som lett processen med att ta fram det nya konceptet är Niklas Granlund, chef för Ledarskap och Organisationsutveckling på SEB.

– SEB har en lång och ganska stolt historia av att jobba med ledarskap och på så sätt ta hand om sina talanger och hjälpa dem att växa. Sedan jag kom in i bilden för sex år sedan har vi jobbat alltmer med ledarskap och lärande. Det har mynnat ut i det här konceptet för transformativt ledarskap.

Utgångspunkten är bolagets syfte, som av banken formuleras som “We exist to positively shape the future with responsible advice and capital. Today and for generations to come.” För att uppfylla det syftet behövs bra ledarskap.

– Men det räcker inte långt med fina ord och ambitioner, ska våra ledare bli bättre på att leda behöver de arbeta konkret med sig själva och sitt team, säger Niklas Granlund.

Niklas Granlund tror att SEB:s arbete med ledarskapsutveckling är en faktor bakom att medarbetarna enligt undersökningar blir alltmer nöjda.

Inom ramen för Transformative Leadership har SEB därför tagit fram en rad utvecklingsinsatser, bland annat ett digitalt självserviceerbjudande. Det består av välpaketerade övningar, filmklipp och konkreta verktyg för hur man arbetar med exempelvis feedback i en grupp, hur man som chef utvecklar ett coachande ledarskap på ett bra sätt samt hur man bygger psykologisk trygghet där alla vågar säga vad de tycker och tänker i en grupp.

– Det handlar också om att försöka hitta varje medarbetares unika motivation, säger Niklas Granlund.

Ett huvudmål är dessutom att stärka tre typer av beteenden och resultat för SEB som helhet: att skapa värde (Create value), att agera långsiktigt (Act long-term) samt att bygga positiva relationer (Build positive relationships).  

Niklas och hans team är ofta ute och arbetar med ledarskap på olika sätt i olika avdelningar och genomför egna utbildningar och workshoppar med chefer och deras team. Andra aktiviteter arrangeras tillsammans med världsledande utbildningsföretag.

Arbetet sker inte bara med hjälp av självservicekonceptet, eller via workshoppar, utan också i form av utbildningar och en digital community där ledare kan dela ledarskapsutmaningar och erfarenheter med varandra eller kanske tipsa om en bra bok eller artikel i ämnet. Varje fredag låter gruppen någon chef eller ledare posta sina egna reflektioner, men dialogerna kan ske löpande under veckorna också.

Vi pratar därför om att man måste våga och få göra fel, men att vi också måste lära oss av felen. 

Ordet ”transformative” signalerar att företaget och omvärlden är i ständig förändring och att ledarskap och lärande inte är en process man blir ”färdig” med.

– Inom SEB är det viktigt att man är beredd på, och bekväm med, förändring. Vi måste ofta samarbeta över gränser och föra ihop kompetenser. Och vi kan aldrig stå stilla, säger Niklas Granlund. 

Han lyfter gärna upp två begrepp, motivation och innovation och menar att det är lätt att på en bank tänka att man inte får och verkligen inte vill, göra fel.

– Vi pratar därför om att man måste våga och få göra fel, men att vi också måste lära oss av felen. Sedan finns det förstås sånt som är särskilt känsligt och det är en utmaning att balansera dessa perspektiv.

SEB har fått allt bättre resultat i sina medarbetarundersökningar de senaste åren. Niklas Granlund säger att han hoppas, men också tror, att arbetet med ledarskapsutveckling är en av anledningarna till det.

– Det är viktigt för alla, men framför allt för den unga generationen, att det finns bra ledarskap på arbetsplatsen och att man känner sig värdesatt. På sikt vill vi ju att även människor utanför vår organisation ska känna till vad vi gör och tala om SEB som en plats med gott ledarskap.

2024-06-17 Text: Mats Hellström | Foto: SEB
Dela artikeln:

Hitta din nästa arbetsplats

Ung karriär

”Det finns inga gränser för hur bra man kan bli”

Han kom till Sverige från Irak som 13-åring. Nu, 26 är gammal, är han… Läs mer

Inkludering

Förändringens vindar blåser i Byggsverige

Den har alltid dominerats av män. Men byggbranschen behöver en mångfald av kompetens, kunskap… Läs mer

Branscher

Framtidens järnväg kräver nya kompetenser

Inget annat transportslag kan förflytta så många människor med så liten miljöpåverkan som järnvägen.… Läs mer

Ung karriär

Från Tanzania och tillbaka

Efter att ha rest runt i världen i tre år var det till slut… Läs mer

Rekrytering

Egenskaperna din nästa arbetsgivare söker

Vilka egenskaper är mest eftertraktade av chefer, rekryterare och arbetsgivare? Författaren och grundaren av… Läs mer

Läkarstudent och entreprenören Ismael Hamoudi Ung karriär

Läkarstudenten som vill minska ohälsan i skolan

Ismael Hamoudi har snart avslutat andra terminen på läkarprogrammet i Örebro. En tillräcklig utmaning… Läs mer

Freja Boholm på Exsitec Ung karriär

Trainee – smidig väg till expertrollen

Direkt in i hetluften, eller några månader med stegvis inskolning och utveckling? Ett traineeprogram… Läs mer

Mimmi Strömbäck Karriärstipendiat Karriärstipendiet

”Jag har alltid varit väldigt nyfiken” 

Mimmi Strömbäck är årets mottagare av Karriärstipendiet för studenter. Här berättar hon om sin utbildning, jobbet,… Läs mer

Ellinor Frost mottagare av Karriärstipendiet Karriärstipendiet

”Jag gillar mixen mellan medicin, teknik och fysik”

Ellinor Frost är årets mottagare av Karriärstipendiet för young professionals. Här berättar hon om sin… Läs mer

Ensam kvinnlig företagare PROFIL

”Kultur och mångfald är en del av affärsstrategin”

Efter att ha arbetat i olika affärsroller under mer än 30 år tog karriären… Läs mer

Lunds universitet PRAKTIKPLATSER

Givande med praktik även för akademiker

Allt fler studenter på universitetens teoretiska program vill att praktik ska ingå i kursplanen.… Läs mer

Vindkraft i Sverige för elektrifiering Arbetsmarknad

Tusentals nya jobb när Sverige elektrifieras

Sverige står inför en omfattande elektrifiering av samhället när de fossila energikällorna ska fasas… Läs mer

Ellen Andreasson Karriärstipendiat Karriärstipendiet

”Vi har alla byggstenar som behövs för att bygga ett bra bolag”

Ellen Andreasson är årets mottagare av Karriärstipendiet för young professionals. Här berättar hon om… Läs mer

Medarbetare Arbetsmarknad

Kompetensbrist allt viktigare fråga globalt

Både näringslivet och offentliga organisationer vill rekrytera mer. Efter en turbulent tid under coronapandemin… Läs mer

AI-student med robot Karriärstipendiet

Stipendiat i gränslandet mellan akademi och industri

Alva Markelius är årets mottagare av Karriärstipendiet för studenter. Här berättar hon om sin… Läs mer

Studentambassadör Axel för Karriärföretagen STUDENTAMBASSADÖR

Hej Axel Kasperowski, studentambassadör för Karriärföretagen!

Vad gör en studentambassadör?– Jag berättar om Karriärföretagen för studenter och nyexaminerade på min… Läs mer

Johanna Kurzwelly läkarstudent Ung karriär

Johanna vill locka fler ingenjörer till sjukvården

Det är dags att sudda ut gränserna mellan ingenjörskonsten och vården.– Det är mycket hantverk… Läs mer

Torgny Johnsson och Anna Dyhre Karriärföretagens jury

”Jag tror att arbetsgivare kommer bli allt mer rädda om de medarbetare de har”

Alla Karriärföretag väljs ut av en fyra personer stor jury med mångårig erfarenhet av… Läs mer

Alexander Riese Ung karriär

”Jag vill ställas inför så många utmaningar som möjligt”

Chans till personlig och professionell utveckling och möjlighet att vara med och påverka kreativt.… Läs mer

Tangentbord och data Kompetensutveckling

Pandemin ökar behovet av nya kompetenser

Pandemin har skyndat på automatiseringen av arbetslivet. Allt fler rutinartade uppgifter tas över av… Läs mer

Galleria med butiker i Sverige Första jobbet

Handeln viktig första bransch för unga

Många unga får sitt första jobb inom handeln, men hur går det sen? En… Läs mer

Teknik på Consat Karriärföretag

”Om man känner sig trygg vågar man”

Det är bra att ha ett teknikintresse om man ska jobba på Consat. I… Läs mer

Jan Hylén, expert på skolans digitalisering och framtid samt tidigare forskningschef på Skolverket Framtidsspaning

Skolan måste förändras för att möta arbetsmarknadens behov

I takt med att allt fler funktioner i samhället digitaliseras och automatiseras förändras också… Läs mer

Charlotte Hågård, expert på Linkedin och karriärfrågor Experten tipsar

Karriärboost med Linkedin?

Linkedin har blivit kanalen nummer ett för arbetsgivare som vill rekrytera, men också för… Läs mer

Tips i kristider

Så arbetar arbetsgivare med kreativa lösningar för att motivera medarbetarna just nu

Den pågående Coronakrisen har snabbt ändrat förutsättningarna för mångas arbetsvardag världen över. Att arbeta… Läs mer

Fanny Norkko, produktionsingenjör på Skanska Ung karriär

”Jag drivs av att se saker utvecklas”

Möjlighet till samarbete mellan olika kompetenser. Och hållbarhetsfokus. Nyblivna produktionsingenjören Fanny Norkko vet precis… Läs mer

Ladda fler artiklar