Logga 12 år Karriärföretagen
Tangentbord och data
Kompetensutveckling

Pandemin ökar behovet av nya kompetenser

Pandemin har skyndat på automatiseringen av arbetslivet. Allt fler rutinartade uppgifter tas över av dataprogram och på längre sikt kan hela yrkeskategorier försvinna. Vilka yrken och arbetsuppgifter påverkas mest och vilken kompetens blir viktigt i framtiden?

En effekt av pandemin och den lågkonjunktur som inträtt (om än tillfälligt) är att många arbetsgivare snabbar på automatiseringen av arbetsuppgifter. Det skapar ett behov av både nya kunskaper och arbetssätt, menar Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen och en av författarna till rapporten ”Kompetensutveckling på arbetsmarknaden till år 2030 i spåren av automatiseringen”, som i stora drag beskriver hur kompetenskraven kommer att utvecklas på den svenska arbetsmarknaden de närmaste åren.

– Samhället förändras på många sätt just nu, vilket speglar av sig i arbetslivet. I dagsläget ser vi framför allt att yrkesroller förändras, snarare än försvinner. Det är ofta monotona och repetitiva arbetsuppgifter som automatiseras till förmån för andra uppgifter. Det här betyder också att efterfrågan på kompetenser och förmågor kommer förändras.

Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. Foto: Pär Olsson

Kerstin Eriksson beskriver att tekniska kunskaper blir allt viktigare framöver, men även social kompetens och pedagogisk och empatisk förmåga kommer stå högt i kurs.

–  Automatiseringen leder till att social kompetens kan få ökad betydelse i roller där det inte var lika viktigt tidigare. Det blir nödvändigt att förstå helheten och förklara för andra hur olika processer fungerar. Det kan till exempel vara en operatör inom industrin som behöver ha ett helhetsgrepp om en arbetsprocess och därför måste kunna samarbeta och kommunicera med alla inblandade.

Det livslånga lärandet blir än mer viktigt, att kunna tänka om och lära nytt …

Kerstin Eriksson

Kerstin Eriksson säger att det inte går att säga att AI och automatiseringen tar över våra jobb, men att det inte råder några tvivel om att vissa arbetsuppgifter kommer att försvinna för att ersättas med andra, vilket kräver kompetensutveckling och förmåga att ställa om. Hon påpekar också att när teknik och programvaror tar över arbetsuppgifter blir det inom allt fler yrken viktigt att ha grundläggande digital kompetens, för att kunna hantera digitala verktyg i det dagliga arbetet.

– Det livslånga lärandet blir än mer viktigt, att kunna tänka om och lära nytt för att möta de nya kraven på arbetsmarknaden och ett nära samarbete mellan staten, regioner, kommuner och näringsliv kring kompetensutvecklingsfrågan är nödvändigt.  Men det allra viktigaste som vi ser är att ha en utbildning, allra minst en gymnasieutbildning, och gärna en ännu högre utbildning.

Fackförbundet Unionen har genomfört analyser med hjälp av en avancerad teknisk modell som förutspår hur teknikskiften påverkar yrken och arbetsuppgifter. De har också tittat på hur digitaliseringstakten ökat i spåren av pandemin och listat de yrken som kommer att påverkas mest och som även riskerar att förvinna på sikt. Högst upp finns bland annat yrken som redovisningsekonom, löne- och personaladministratör och ekonomiassistent.

– Unionens analyser visar att processautomation är den teknik som påverkar tjänstemannajobben mest. Rutinartade arbetsuppgifter till exempel hos yrken som receptionist och ekonomiassistent, tas mer och mer över av programvara, säger Katarina Lundahl, chefsekonom och fortsätter:

– Tekniken och programvarorna har kommit långt idag och pandemin har gett en extra skjuts i många fall när man inte velat att människor ska mötas på den fysiska arbetsplatsen. Dessutom har pandemin skapat en ekonomisk press för många företag som tvingats effektivisera och snabba på automatiseringen.

Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Precis som i Arbetsförmedlingens rapport, är kompetensutveckling en nyckelfråga i Unionens kartläggning. Katarina Lundahl menar att arbetsgivare behöver tänka strategiskt kring de frågorna och att det är bråttom. Hon påpekar också att staten har ett stort ansvar att skapa möjligheter för människor att omskola sig, så att de antingen kan fortsätta att utföra sina jobb med förändrade arbetsuppgifter eller göra något annat. 

– Dessutom, om vi ska kunna implementera alla tekniker som ska effektivisera arbetet så behövs ett strategiskt tänk kring kompetensutveckling. Idag råder det till exempel brist på personer med kompetens inom it och teknik, och konkurrensen kommer bara bli hårdare. Behoven kommer vara stora i princip i alla branscher och sektorer och då kan man inte bara gå ut och rekrytera. Här behöver arbetsgivare tänka på hur de skulle kunna ge medarbetare ny kunskap så att de kan arbeta i en förändrad eller annan roll på sikt.

Kvinnor har i större utsträckning än män arbetsuppgifter som väntas automatiseras inom fem år.

Katarina Lundahl

Unionens rapport visar också att pågående teknikskiften slår olika mot kvinnor och män. Kvinnor har i större utsträckning än män arbetsuppgifter som väntas automatiseras inom fem år.

– Arbetsmarknaden är könsuppdelad idag och behovet av kompetensutveckling är enormt för de många kvinnor som i dag jobbar i yrken med stor andel arbetsuppgifter som effektiviseras bort. Det är viktigt att arbetsgivare har det i åtanke och ger alla sina anställda en chans att utveckla och ställa om sina kunskaper och färdigheter. Det handlar också om att förhindra en ökad lönepolarisering mellan kvinnor och män, säger Katarina Lundahl.

Jobben som påverkas mest av automatisering

Så här stor del av arbetsuppgifterna kan försvinna genom processautomation inom fem år för dessa yrkesgrupper (%):

  1. Redovisningsekonomer 53
  2. Löne- och personaladministratörer 49
  3. Ekonomiassistenter 47
  4. Inköps- och orderassistenter 33
  5. Övriga handläggare 33
  6. Receptarier 31
  7. Kontorsreceptionister 29
  8. Nätverks- och systemtekniker 29
  9. Kundtjänstpersonal 27
  10. Controller 26

Så gjordes analysen
Med hjälp av en analysmodell som bygger på AI-teknik och svenska arbetsmarknadsdata har Unionen tittat på hur olika tjänstemannayrken kommer att påverkas av ny teknik och vilken kompetens som behövs på morgondagens arbetsmarknad. Unionen har tittat på tjänstemännens arbetsmarknad i Sverige inom it, handel, kunskapsintensiva tjänster och tillverkningsindustrin.

 

Om Arbetsförmedlingens rapport
Arbetsförmedlingen har i samarbete med McKinsey & Company och McKinsey Global Institute beräknat hur automatiseringen kan påverka Sveriges framtida arbetsmarknad och visar i rapporten ”Kompetensutveckling på arbetsmarknaden till år 2030”, hur efterfrågan på kompetenser och förmågor kan förändras till år 2030.
Rapporten finns på Arbetsförmedlingens webbplats.

2021-05-22 Text: Sara Steinholtz Sparby | Foto: Istock.com, Pär Olsson
Dela artikeln:

Hitta din nästa arbetsplats

Läkarstudent och entreprenören Ismael Hamoudi Ung karriär

Läkarstudenten som vill minska ohälsan i skolan

Ismael Hamoudi har snart avslutat andra terminen på läkarprogrammet i Örebro. En tillräcklig utmaning… Läs mer

Freja Boholm på Exsitec Ung karriär

Trainee – smidig väg till expertrollen

Direkt in i hetluften, eller några månader med stegvis inskolning och utveckling? Ett traineeprogram… Läs mer

Mimmi Strömbäck Karriärstipendiat Karriärstipendiet

”Jag har alltid varit väldigt nyfiken” 

Mimmi Strömbäck är årets mottagare av Karriärstipendiet för studenter. Här berättar hon om sin utbildning, jobbet,… Läs mer

Ellinor Frost mottagare av Karriärstipendiet Karriärstipendiet

”Jag gillar mixen mellan medicin, teknik och fysik”

Ellinor Frost är årets mottagare av Karriärstipendiet för young professionals. Här berättar hon om sin… Läs mer

Ensam kvinnlig företagare PROFIL

”Kultur och mångfald är en del av affärsstrategin”

Efter att ha arbetat i olika affärsroller under mer än 30 år tog karriären… Läs mer

Lunds universitet PRAKTIKPLATSER

Givande med praktik även för akademiker

Allt fler studenter på universitetens teoretiska program vill att praktik ska ingå i kursplanen.… Läs mer

Vindkraft i Sverige för elektrifiering Arbetsmarknad

Tusentals nya jobb när Sverige elektrifieras

Sverige står inför en omfattande elektrifiering av samhället när de fossila energikällorna ska fasas… Läs mer

Ellen Andreasson Karriärstipendiat Karriärstipendiet

”Vi har alla byggstenar som behövs för att bygga ett bra bolag”

Ellen Andreasson är årets mottagare av Karriärstipendiet för young professionals. Här berättar hon om… Läs mer

Medarbetare Arbetsmarknad

Kompetensbrist allt viktigare fråga globalt

Både näringslivet och offentliga organisationer vill rekrytera mer. Efter en turbulent tid under coronapandemin… Läs mer

AI-student med robot Karriärstipendiet

Stipendiat i gränslandet mellan akademi och industri

Alva Markelius är årets mottagare av Karriärstipendiet för studenter. Här berättar hon om sin… Läs mer

Studentambassadör Axel för Karriärföretagen STUDENTAMBASSADÖR

Hej Axel Kasperowski, studentambassadör för Karriärföretagen!

Vad gör en studentambassadör?– Jag berättar om Karriärföretagen för studenter och nyexaminerade på min… Läs mer

Johanna Kurzwelly läkarstudent Ung karriär

Johanna vill locka fler ingenjörer till sjukvården

Det är dags att sudda ut gränserna mellan ingenjörskonsten och vården.– Det är mycket hantverk… Läs mer

Torgny Johnsson och Anna Dyhre Karriärföretagens jury

”Jag tror att arbetsgivare kommer bli allt mer rädda om de medarbetare de har”

Alla Karriärföretag väljs ut av en fyra personer stor jury med mångårig erfarenhet av… Läs mer

Alexander Riese Ung karriär

”Jag vill ställas inför så många utmaningar som möjligt”

Chans till personlig och professionell utveckling och möjlighet att vara med och påverka kreativt.… Läs mer

Galleria med butiker i Sverige Första jobbet

Handeln viktig första bransch för unga

Många unga får sitt första jobb inom handeln, men hur går det sen? En… Läs mer

Teknik på Consat Karriärföretag

”Om man känner sig trygg vågar man”

Det är bra att ha ett teknikintresse om man ska jobba på Consat. I… Läs mer

Jan Hylén, expert på skolans digitalisering och framtid samt tidigare forskningschef på Skolverket Framtidsspaning

Skolan måste förändras för att möta arbetsmarknadens behov

I takt med att allt fler funktioner i samhället digitaliseras och automatiseras förändras också… Läs mer

Charlotte Hågård, expert på Linkedin och karriärfrågor Experten tipsar

Karriärboost med Linkedin?

Linkedin har blivit kanalen nummer ett för arbetsgivare som vill rekrytera, men också för… Läs mer

Tips i kristider

Så arbetar arbetsgivare med kreativa lösningar för att motivera medarbetarna just nu

Den pågående Coronakrisen har snabbt ändrat förutsättningarna för mångas arbetsvardag världen över. Att arbeta… Läs mer

Fanny Norkko, produktionsingenjör på Skanska Ung karriär

”Jag drivs av att se saker utvecklas”

Möjlighet till samarbete mellan olika kompetenser. Och hållbarhetsfokus. Nyblivna produktionsingenjören Fanny Norkko vet precis… Läs mer

Ladda fler artiklar